Challenge jouw Toekomst

WENB is de werkgeversvereniging voor de sectoren energie, kabel & telecom en afval & milieu. WWb is de werkgeversvereniging voor de waterbedrijven. De WENB en WWb ondersteunen de aangesloten lidbedrijven om topwerkgevers te worden en te blijven. Goed werkgeverschap staat centraal en daarin wordt het thema Duurzame inzetbaarheid steeds relevanter.

Om de lidbedrijven van de WENB en WWb  te faciliteren bij hun beleid over Duurzame inzetbaarheid, heeft Loyalis Kennis & Consult samen met T-wise een campagne en een digitale tool ontwikkeld rondom Duurzame inzetbaarheid: ‘Challenge jouw Toekomst!’.

De aanpak

Challenge jouw Toekomst is een eigentijds tastbaar product/communicatietool dat medewerkers, werkzaam bij de lidbedrijven, prikkelt zelf de regie te nemen over hun eigen toekomst. Het doel hierbij is het stimuleren van de eigen regie over Duurzame inzetbaarheid; Nu en in de toekomst, gezond, productief en met plezier aan het werk zijn.

Na verschillende sessies met de lidbedrijven heeft T-wise in co-creatie gewerkt aan de communicatiecampagne, de inhoud en ‘user experience’ van de digitale tool (Zeggut app).

T-wise heeft zowel de vorm als de inhoud van verschillende communicatiemiddelen ontwikkeld zoals posters, website, e-mail banners en promotievideo’s. Alle communicatiemiddelen zijn vervolgens aan ieder lidbedrijf aangeboden, zodat zij teams en medewerkers kunnen enthousiasmeren mee te doen aan Challenge jouw Toekomst!

Challenges en competitie

Zodra organisaties, teams of medewerkers zich aanmelden voor Challenge jouw Toekomst ontvangen zij een persoonlijke code om in te loggen in de Zeggut app.

Vanaf dat moment krijgt men gedurende zes weken 10 challenges aangeboden in de Zeggut app, deze app geeft steeds een push-notificatie zodra een nieuwe challenge klaarstaat.

Een andere trigger om mee te doen aan Challenge jouw Toekomst is de competitie, want iedere deelnemer gaat letterlijk de challenge aan met collega’s. Met elke challenge verdient men FIT-COINS en wordt er gestreden voor de eerste plek in het klassement!

Dit klassement is real-time, want deelnemers zien hun persoonlijke resultaat direct terug in de app. Daarnaast wordt in het klassement de winnaar van Challenge jouw Toekomst beloond met een prijs.

Hoe zien de challenges er inhoudelijk uit? Lees snel verder.

Boost-learning

De inhoud van de challenges is gebaseerd op boost-learning en op verschillende thema’s binnen duurzame inzetbaarheid.

De challenges worden aangeboden in een reeks van boosters, we noemen dit boost-learning. Door boost-learning activeren we het bewustzijn van de medewerkers op unieke wijze door interactieve, prikkelende en uitdagende boosters aan te bieden.
Iedere booster gaat in op een specifiek thema en is inhoudelijk als volgt opgebouwd:

  • Introductie: Korte introductie op het thema door een grappige of inspirerende video.
  • Quiz-vragen: Drie kennisvragen (leerniveau: onthouden).
  • Stellingen: Reflectie van het thema op de persoonlijke situatie (leerniveau: begrijpen).
  • Tips: Aan de hand van de score op de stellingen ontvangt men gepersonaliseerde tips om mee aan de slag te gaan. Deze tips kan de deelnemer ook nog bekijken op de Challenge jouw Toekomst website (leerniveau: toepassen).

Boosters zijn, door de korte tijdsduur van 3-5 minuten, makkelijk uit te voeren in de werkcontext.

Bedrijfsvoering duurzaam inzetbaarheidscampagne

Borgen in de organisatie

Wanneer je dit soort initiatieven wil laten slagen geloven wij erin dat je zowel op organisatie als leidinggevende niveau ook stappen moet ondernemen. Daarom bieden wij met Challenge jouw Toekomst verschillende handvatten en tools aan. We hebben bijvoorbeeld een gesprekskaart voor leidinggevenden ontwikkeld, als houvast om het gesprek met de medewerker aan te gaan over de vier hoofdthema’s binnen Duurzame inzetbaarheid: Gezondheid, Financiën, Werkplezier en Ontwikkeling.

We bieden hierdoor een complete oplossing aan, zodat de lidbedrijven en haar medewerkers niet snel terug stappen in de waan van de dag.

Resultaten pilot

Aan de pilot hebben verschillende lidbedrijven van de WENB en WWb meegedaan. De algemene beoordeling van de pilot Challenge jouw Toekomst is een 7,6.
Samen met Loyalis Kennis & Consult verwerken we de feedback en suggesties om de inhoud en de tool te optimaliseren. Vervolgens wordt Challenge jouw Toekomst aangeboden aan alle lidbedrijven van de WENB en WWb.

Samen met de WENB, WWb, Loyalis Kennis & Consult en onze tech partner Creapolis Media hebben we gewerkt aan een eigentijdse en duurzame leeroplossing.

Deelnemers geven aan dat de inhoud, aansprekende huisstijl, juiste tone of voice én het verdienen van de FIT-COINS bijdragen aan een positieve user experience en user engagement!

Benieuwd geworden?

Ben je benieuwd geworden naar onze visie op leercampagnes en boost-learning?

We vertellen je graag meer over onze aanpak!

Tinka van Vuuren

Professor in Strategic Human Resources Management: Vitality Management

De samenwerking met T-wise heb ik als heel soepel, leuk en energie gevend ervaren. T-wise reageerde proactief en snel. Uniek in de samenwerking met T-wise is dat zij inhoudelijke zaken aan ICT-vormgeving en ICT-mogelijkheden kunnen koppelen. Zij zijn op zoek gegaan naar mooie beelden, konden de onderwerpen vertalen in korte, duidelijke quiz-vragen, leuke filmpjes.
We hebben voor T-wise gekozen omdat zij ervaring hadden in het ontwikkelen van boosters, korte vragen om medewerkers te prikkelen en hun kennis te updaten en toe te passen. In mijn ogen kunnen bedrijven T-wise inschakelen om de transfer naar de praktijk op de werkvloer vanuit opleidingen en trainingen te vergroten, om e-learning af te nemen en om bewustwording over belangrijke thema’s te vergroten.

Bekijk ook onze andere cases