Introductie

Nieuwe opdrachtgevers vragen ons wel eens “maar wat doen jullie dan precies?”
Het leuke van ons werk is dat het nooit hetzelfde is, maar er valt natuurlijk wel een rode draad uit te halen: de combinatie van adviseren over blended concepten voor leren en adviseren en het daadwerkelijk creëren van blended content.

In deze case beschrijven we hoe wij in een periode van anderhalf jaar de Galan Groep ondersteunden bij een leiderschapsprogramma dat zij organiseerden voor 100 managers van een onderwijsinstelling.

Advies

De samenwerking begon met een collectief leerfestival voor de 100 managers. Het werd een bijeenkomst waarin de managers van alles beleefden: van inspirerende presentaties en inhoudelijke workshops tot aan outdoor activiteiten in het natuurpark waar de dag plaatsvond.

De wens van de Galan Groep was om de managers zowel vooraf als achteraf te prikkelen en te stimuleren om alvast in het gedachtegoed van de dag te komen en te blijven. Wij gaven advies over verschillende content-vormen om dat te realiseren.

Als start maakten we een digitale uitnodiging. Om de managers vooraf al te prikkelen hebben we verschillende boosters ontwikkeld: korte, inspirerende en reflectieve opdrachten. De boosters stonden klaar op hun eigen (leer)teampagina in Microsoft Teams en bevatten stellingen om te beantwoorden en het aangeven van workshop voorkeuren op de dag zelf. Verder konden deelnemers een inspirerende boodschap van één van de sprekers bekijken.

Gedurende het vervolg van het leiderschapsprogramma gaven we op verschillende momenten advies over het ‘blenden’ van verschillende fysieke leeractiviteiten in het programma met online leeractiviteiten. Het resulteerde in een gevarieerde en impactvolle leerervaring.

Vanwege coronamaatregelen kon de laatste bijeenkomst niet (volledig) live plaatsvinden. De Galan Groep heeft hier op een originele manier invulling aangegeven door vanaf verschillende locaties zowel live als online activiteiten te organiseren. Na afloop van het festival hebben we verschillende digitale kaartjes ontwikkeld met daarop inspirerende (leiderschaps)quotes die pasten bij de gevolgde workshops. Iedere manager ontving een unieke set digitale kaartjes! Verder kregen zij via het platform per onderwerp inspirerende filmpjes en artikelen aangereikt.

Blended learning traject
Blended learning traject

Einde leiderschapsprogramma:
een interactieve afsluiting!

Aan het einde van het leiderschapsprogramma vroeg de Galan Groep ons om een ontwerp voor het interactief en online aanbieden van zowel een terug- als een vooruitblik.
Voor een terugblik op een bijeenkomst of een programma zien we vaak dat er een brochure of een presentatie wordt gemaakt. Een (beter) alternatief is een interactief document waarbij de gebruiker op verschillende elementen kan klikken. Daardoor wordt het voor de deelnemer interessanter om te bekijken.

Wij maakten voor de laatste bijeenkomst van het leiderschapsprogramma zo’n interactief magazine over het programma van de afgelopen twee jaar. Het design van het interactieve magazine paste bij het thema van de dag: een reis langs verschillende locaties/steden in Friesland.

Managers konden op verschillende elementen klikken en daar zowel terug- als vooruitkijken. Ze blikten ook terug op het traject door middel van een evaluatie. De resultaten van de evaluatievragen verwerkten we vervolgens in een video gevuld met quotes, foto’s en vlogs van de begeleiders van het programma.
Vooruitblikken naar de toekomst kon door te klikken op verschillende buttons in het magazine, waar managers diverse informatiebronnen konden vinden.

Tijdens de laatste bijeenkomst reageerden de managers enthousiast op het aangereikte magazine en de video.
Al met al een succesvolle en interactieve afsluiting van het programma!

Interactive visual

Tot slot

Zoals je kunt lezen in deze case staan wij in onze kracht wanneer wij inhoud, concept en creatie met elkaar kunnen combineren.
Ben jij ook op zoek naar een partner die snel kan schakelen en leveren? Dan staan wij graag voor je klaar!

Tot slot willen we onze partner de Galan Groep hartelijk bedanken voor het vertrouwen en de inspirerende samenwerking. Alleen ga je sneller, samen kom je verder, is wat ons betreft een mooie quote die deze samenwerking beschrijft.

Vragen of suggesties naar aanleiding van deze klantcase? Dan horen we graag van je, mail naar info@t-wise.nl of bel ons op 070-2230016.

Terugblik leiderschapstraject

Tim van der Meij

Organisatie adviseur @ De Galan Groep

Meedenkend, snelle en korte lijntjes in de samenwerking, in staat om een idee om te zetten in een product, scherp op de inhoud – zacht op de relatie, hardwerkend met het benodigde resultaat.

Bekijk ook onze andere cases