WISEPAPER

Micro-learning:leren en ontwikkelenmet impact


Leren, ontwikkelen en veranderen is binnen veel organisaties belangrijk voor een succesvolle toekomst. De mogelijkheden van digitale (leer)tools worden hierin vaak nog niet ten volle benut. Klassikaal leren voert vaak de boventoon, maar leidt onvoldoende tot blijvende verandering.


Wij bij T-wise zijn groot voorstander van op maat gemaakte blended learning trajecten. Voor het ontwikkelen van een blended learning traject kijken we naar welke leervormen en leercontent bijdragen aan een specifiek leerdoel binnen het totale traject. We mixen dit vervolgens tot een mengsel dat hier precies bij aansluit om zo de maximale leer impact te behalen.

Mobile learning en de toekomstvan Leren & Ontwikkelen

We leven sinds de ontwikkeling van het internet in een tijdperk waarin een ongelooflijk grote hoeveelheid informatie sneller en beter toegankelijk is dan ooit tevoren, maar het lijkt erop alsof we nog niet goed weten hoe we dat ten volle voor het leren en ontwikkelen in organisaties kunnen benutten. Internet en laptops brachten ons sinds het begin van de jaren ’90 al een enorme stap verder in ons vermogen om informatie te zoeken en te krijgen. Net toen we daar een beetje aan gewend waren, kregen we mobiele telefoons en supersnelle netwerken tot onze beschikking. Daarmee kunnen we niet alleen tekst, maar ook videobeelden opvragen, op elk moment en waar we ook zijn!

En toch… veel van ons leren lijkt nog op het bekende ‘classroom’ leren dat gebaseerd is op leraar-leerling interactie en de klassieke manier van kennisoverdracht. Wij typeren die klassieke manier van leren als de combinatie van High Teach (didactiek, leerdoelen en leervormen) en High Touch (persoonlijk contact tussen docent/trainer en cursist). Een excellente training of opleiding heeft beide nodig, laat daar geen twijfel over bestaan. Beide elementen zullen ook in het moderne ‘leren’ van belang blijven. Maar … voor High Teach en High Touch heb je (veel) tijd en contactmomenten nodig. Tijd die steeds minder beschikbaar is. Overal waar wij komen ervaren wij de druk om korte(re) programma’s te ontwerpen en de werktijd van deelnemers zo min mogelijk te belasten.

Er komt nog een belangrijk gegeven bij: leren in de interactieve classroom brengt het geleerde nog niet (of te weinig) naar de werkplek. Voor werkelijke impact hebben we de transfer naar de werkplek nodig. Op beide fronten (tijdsefficiënt leren én effectieve transfer) kan de derde factor – High Tech – een belangrijke rol spelen.

High Tech is het benutten van e-technologie om het leren efficiënter en effectiever te maken. High Tech is geen vervanging van High Teach of High Touch, maar wel een waardevolle en krachtige aanvulling die in de juiste afstemming met Teach en Touch voor meer impact van onze leer- en ontwikkeltrajecten gaat zorgen.

Tijd om het leren en ontwikkelen naar dit tijdperk te brengen en High Tech leermethoden toe te voegen aan bestaande Teach en Touch methoden. We nemen je graag mee in deze ontwikkeling en dit nieuwe tijdperk waarin micro-leren en personalized leren de hoofdzaak gaan worden. Wat dat allemaal is – en waarom het zo belangrijk gaat worden – vertellen we in deze Wise-paper.

Twee aspectendie tot micro learning leiden

De technologie en het wijdverspreide gebruik van mobiele telefoons bieden enorme mogelijkheden voor leren en ook voor een nieuwe, speciale manier van leren: micro-leren! Bij micro-leren gaat het om leerstof (content) die overal en altijd toegankelijk is en in kleine hoeveelheden opgenomen kan worden. Twee aspecten daarvan lichten we eruit omdat ze van groot belang zijn.

De toename van het gebruik en de toename van het ‘vermogen’ van mobiele telefoons is enorm. Cijfers laten zien dat het bezit van een mobieltje dat van een laptop nu al verre overtreft – en dat wereldwijd. De ontwikkeling van mobiele netwerken gaat snel: 5G netwerken met nagenoeg onbeperkte mogelijkheden voor het direct afspelen van films, video’s en allerlei andere ‘content’ (informatie) maken dat mensen wereldwijd hun mobiel steeds vaker raadplegen. Kijk maar eens om je heen: mensen zitten te pas en te onpas op hun mobiel, in iedere pauze, in de bus, zelfs aan tafel in een restaurant (ook al wil je dat laatste niet …).

Die onbeperkte hoeveelheid korte momenten die mensen op hun mobiel doorbrengen leent zich voor micro-leren: twee of drie minuten bezig zijn met iets wat je wilt leren of wilt weten. Het is leren zonder je bewust te zijn van de tijd die je ervoor nodig hebt. We noemen het ook wel ‘learning bites’ of ‘snacks’, leren als tussendoortje. Toch is dat ongelooflijk effectief – volgens het gerenommeerde Journal of Applied Psychology zelfs 17% effectiever dan klassiek (klaslokaal) leren.

Die effectiviteit heeft veel te maken met het gegeven dat je de learning bites kort houdt en daarmee aansluit bij de opnamecapaciteit van de hersenen.
Een learning bite of snack duurt maximaal drie minuten en behandelt maar één onderwerp. Het sluit daarmee aan bij de menselijke neiging om (steeds sneller) afgeleid te zijn en de aandacht op iets anders te richten.

Micro-leren brengt het leren ook daar waar we het willen: op de werkplek, omdat de medewerker ter plekke kan vinden wat hij nodig heeft of wil weten. Het is de oplossing van het klassieke vraagstuk van transfer van het klaslokaal naar de werkplek. Maar micro-leren doet en kan meer.


“Micro-leren brengt leren daar waar we het willen:op de werkplek.”


Grote dingen komen in kleine stukjes, en dat geldt zeker voor micro-leren. Dat is ook nodig, want onze ‘span-of-attention’ wordt steeds kleiner. Bij de start van e-leren op laptops en computers zagen we nog veel programma’s die een grote hoeveelheid informatie in één keer aan de gebruiker voorschotelden. Zo maakten we ook onze programma’s (analoog aan de manier waarop we een klassieke training ontwikkelen): we stoppen alles wat een deelnemer moet weten en kunnen in één programma en bieden iedere deelnemer in één sessie precies hetzelfde in dezelfde volgorde aan. Gegeven wat we nu weten over ‘span-of-attention’ en ons beperkte vermogen om te focussen en te onthouden, is dat niet handig. We hebben een andere benadering nodig om onze content tot ons te nemen, te verwerken en vast te houden.


“JUST IN TIME – JUST FOR ME – JUST ENOUGH”


Micro-leren biedt gebruikers ‘just-in-time’ en ‘just-for-me’ leren, omdat de gebruiker zelf beslist wanneer en waar hij welke onderdelen uit de stof tot zich neemt. Door de ‘bite-size’ aanpak, krijgt hij precies genoeg. Just-in-time, just-for-me en just-enough zijn de kernwoorden die de kracht van micro-leren beschrijven. Een kleine hoeveelheid inhoud op het juiste moment en de juiste (werk)plek geeft ze de kennis of de opfrisser die ze direct in hun praktijk kunnen gebruiken.

Persoonlijk leren

Google en Amazon spenderen miljarden in research naar data en programma’s die onze voorkeuren tot op een hoogstpersoonlijk niveau in kaart weten te brengen. Op deze manier kunnen ze hun aanbod zo exact mogelijk op onze voorkeuren en behoeften af kunnen stemmen en wij – consumenten – meer gaan besteden. Waarom zou dat voor leren anders werken?

Micro-leren biedt de mogelijkheid om learning-bites precies af te stemmen op wat de gebruiker nodig heeft. Sterker, door quizjes en korte toetsen in te bouwen, kunnen we zien wat de gebruiker wel of nog niet beheerst en kunnen we het aanbod daarop afstemmen. We noemen dat Personalized-learning.

Dat alles is bedoeld om ervoor te zorgen dat de gebruiker precies krijgt wat hij nodig heeft en zo het informele leren leuker gaat vinden en vaker gaat opzoeken. Daarvoor is het belangrijk dat micro-leren zo interactief mogelijk is: bijvoorbeeld in de vorm van een quiz, een spelletje, een stelling waarop de gebruiker reageert en terugkrijgt hoe zijn antwoorden zich verhouden tot die van collega’s. Hoe meer interactie een learning-bite vraagt, hoe groter de kans dat de gebruiker betrokken blijft en onthoudt wat hij gezien heeft. Een uitdaging of spel betrekt gebruikers meer dan een leerdoel, vandaar dat games/spelletjes zo’n grote toekomst hebben in het leren.

Informeel leren & communities

Micro-leren biedt nog een belangrijke optie: dat gebruikers hun eigen content gaan genereren door ervaringen te delen en opgedane kennis door te geven. Hierdoor ontsluiten we kennis en ervaring die medewerkers met elkaar al hebben of gaandeweg opdoen. 90% van alle leerervaringen vinden plaats in het ‘informele’ leren op de werkplek, niet in een klaslokaal of achter een boek.

Wanneer we die ervaringen vanaf de werkplek kunnen ‘aftappen’ en via een mobiel beschikbaar maken voor collega’s of anderen, boren we een enorme bron aan kennis aan! We creëren een sterke basis voor het leren en ontwikkelen in onze organisatie door ‘learning communities’ te laten ontstaan. Leren wordt een sociaal, interactief gegeven en niet langer een individuele opgave.

Informeel leren gaat in de basis om maar één ding: communiceren! En social-learning kan daar enorm bij helpen. We geven twee voorbeelden:

  • Gebruik WhatsApp (hebben de meeste deelnemers toch al op hun mobiel staan, dus het kost niets) en stel gebruikers/deelnemers een vraag naar een bepaalde ervaring op de werkplek. Laat ze een voorbeeld geven en uitwisselen en er onderling op reageren.
  • Vraag deelnemers om met hun device een foto van een situatie te maken en die uit te wisselen. Hetzelfde geldt voor een kort videofragment van een bepaalde situatie of interactie.

“Informeel leren gaat in de basis maar om één ding: communiceren!”


De twee voorbeelden laten zien dat voor ‘social learning’ geen grote of dure platforms nodig zijn. Simpele, eenvoudig te bedienen apps zoals WhatsApp of Slack volstaan. Het voordeel is dat het apps betreft die deelnemers toch al op hun mobiel hebben staan en vaak gebruiken.
Wij werken veel met Zeggut*, een app die speciaal voor interactie in leersituaties ontworpen is. Aan de hand van korte vragen, stellingen, foto’s, videofragmenten of simpele opdrachten activeren we deelnemers op elk gewenst moment om met leerstof of een leeractiviteit bezig te zijn. Omdat de deelnemer bij elk antwoord ook een respons krijgt – bijvoorbeeld in welke mate zijn antwoord overeenstemt met dat van de rest van de groep deelnemers – creëren we een interactief platform waarmee we deelnemers verrassen en betrekken. We zetten deelnemers aan het denken over dilemma’s en vraagstukken en laten hen reflecteren in hun eigen (werk)context. We maken leren op deze wijze speels, verrassend en ‘sociaal.’
*Zeggut is ontworpen door onze multimedia partner Creapolis Media.

Wellicht dacht je tot nu toe dat ‘Mobile Learning’ hetzelfde was als klassiek E-learning, maar dan alleen op een kleiner scherm. Dat is dus niet zo. Belangrijkste verschil: de tijd die het een deelnemer kost om iets tot zich te nemen. E-learning programma’s duren gemiddeld tussen een kwartier en een uur. Dat is voor een mobiele toepassing veel te lang. Mobiel leren gaat in veel kortere tijdseenheden en is véél interactiever.

Micro learningsamengevat, de definitie:

Micro-leren is een actiegeoriënteerde trainingsbenadering die inhoud (content) levert in korte, gerichte ‘bites’ of stukjes. Om effectief te zijn, moet micro-leren:

  • Passen in de dagelijkse werk-flow, precies op het juiste moment beschikbaar zijn.
  • Deelnemers op vrijwillige basis betrekken.
  • Gemakkelijk op te pakken/gebruiken zijn, in één keer te volgen en op te nemen.
  • Gebaseerd zijn op hoe de hersenen werken en daarop aansluiten.
  • Continu gericht zijn op wat medewerkers nodig hebben qua kennis en kunde om hun werk beter te doen.
  • Inhoud bieden in een vorm die gebruikers in staat stelt om te leren en het direct in praktijk te brengen.
  • Gedrag oproepen of bestendigen dat impact heeft op de resultaten en dat bijdraagt aan het realiseren van de doelen van de organisatie.

De strijdtegen de "vergeetcurve"

Ebbinghaus was de eerste om het in cijfers vast te leggen, maar in het algemeen weet iedereen dat we veel van wat we in een training of college voorgeschoteld krijgen, snel weer vergeten. We raken 90% van wat we geleerd hebben alweer kwijt in de eerste week ná de training!

Om de stof of het geleerde beter te onthouden, moeten we het regelmatig opfrissen (of herhalen), anders verdwijnt het voorgoed. Groot voordeel: na iedere opfrisser (of interventie) wordt de mate waarin je iets vergeet kleiner. Met de inzet van een aantal herhaal- of opfrismomenten onthoud je uiteindelijk het meeste wel! En dat is precies wat micro-leren kan doen: herhaald en met korte tijdsintervallen kleine stukjes ‘leerstof’ op een efficiënte manier aanbieden en herhalen, opfrissen of in-trainen.

Context en de werkplek

De context waarin je leert, bepaalt ook voor een groot deel hoe en wat je onthoudt. Wat je in een klaslokaal leert, onthoud je beter wanneer je weer je weer terugkeert in dat klaslokaal. Dat is één van de problemen met transfer van klas-leren naar de werkplek. Wanneer we het leren naar de werkplek brengen, hebben we veel meer kans dat iemand het geleerde ‘terugvindt’ op het moment dat hij het nodig heeft. De ‘reinforcement’ van het geleerde moet dus bij voorkeur op de werkplek plaatsvinden. En dat kan met micro-leren en een mobiele telefoon.

Gebruik van mobile-leren vooraf, tijdens en ná een training

Toepassingen op een mobiel bieden onbeperkte mogelijkheden om deelnemers aan een training of conferentie voorafgaand aan een sessie alvast te informeren en te betrekken. Niet alleen met feitelijke informatie zoals locatie en programmaonderdelen, maar ook met korte inleidingen, een ‘bite’ met theorie of een filmpje bereiken we dat deelnemers zich op een efficiënte en speelse manier op de dag of sessie voorbereiden. Ze komen beter voorbereid, beter geïnformeerd en (daardoor) beter gemotiveerd naar een sessie. Bovendien kunnen we via micro-leren stukjes theorie of een bepaald model al van tevoren aanbieden, wat tijd in de sessie bespaart. Wat ons betreft is het voorgoed verleden tijd dat deelnemers onvoorbereid en ongeïnformeerd naar een (dure) sessie komen.

Voorafgaand aan een training een korte vragenlijst over leerwensen en behoeften van deelnemers uitzetten, kan de trainer ook veel informatie verschaffen en helpen om een programma zo volledig mogelijk af te stemmen op de behoeften van deelnemers.
Tijdens een training of conferentie gebruiken we mobiele apps bijvoorbeeld om snel een enquête te houden en meningen in kaart te brengen. Ook simpele tools om ideeën te vergaren en die direct overzichtelijk voor de gehele groep in beeld te brengen zijn, werken efficiënt en doeltreffend.

Na afloop van een training of conferentie kunnen we diverse tools/apps benutten om het geleerde in de praktijk te brengen, op te frissen of aan te vullen. Het grootste voordeel van mobiele toepassingen is hier dat deelnemers het op de werkvloer (tijdens het werk) aangereikt krijgen en het ter plekke kunnen benutten. Mobiele toepassingen achteraf zijn bewezen effectief in de strijd tegen de ‘vergeetcurve’!

De strijdtegen de "vergeetcurve"

Ebbinghaus was de eerste om het in cijfers vast te leggen, maar in het algemeen weet iedereen dat we veel van wat we in een training of college voorgeschoteld krijgen, snel weer vergeten. We raken 90% van wat we geleerd hebben alweer kwijt in de eerste week ná de training!

Om de stof of het geleerde beter te onthouden, moeten we het regelmatig opfrissen (of herhalen), anders verdwijnt het voorgoed. Groot voordeel: na iedere opfrisser (of interventie) wordt de mate waarin je iets vergeet kleiner. Met de inzet van een aantal herhaal- of opfrismomenten onthoud je uiteindelijk het meeste wel! En dat is precies wat micro-leren kan doen: herhaald en met korte tijdsintervallen kleine stukjes ‘leerstof’ op een efficiënte manier aanbieden en herhalen, opfrissen of in-trainen.

Context en de werkplek

De context waarin je leert, bepaalt ook voor een groot deel hoe en wat je onthoudt. Wat je in een klaslokaal leert, onthoud je beter wanneer je weer je weer terugkeert in dat klaslokaal. Dat is één van de problemen met transfer van klas-leren naar de werkplek. Wanneer we het leren naar de werkplek brengen, hebben we veel meer kans dat iemand het geleerde ‘terugvindt’ op het moment dat hij het nodig heeft. De ‘reinforcement’ van het geleerde moet dus bij voorkeur op de werkplek plaatsvinden. En dat kan met micro-leren en een mobiele telefoon.

Gebruik van mobile-leren vooraf, tijdens en ná een training

Toepassingen op een mobiel bieden onbeperkte mogelijkheden om deelnemers aan een training of conferentie voorafgaand aan een sessie alvast te informeren en te betrekken. Niet alleen met feitelijke informatie zoals locatie en programmaonderdelen, maar ook met korte inleidingen, een ‘bite’ met theorie of een filmpje bereiken we dat deelnemers zich op een efficiënte en speelse manier op de dag of sessie voorbereiden. Ze komen beter voorbereid, beter geïnformeerd en (daardoor) beter gemotiveerd naar een sessie. Bovendien kunnen we via micro-leren stukjes theorie of een bepaald model al van tevoren aanbieden, wat tijd in de sessie bespaart. Wat ons betreft is het voorgoed verleden tijd dat deelnemers onvoorbereid en ongeïnformeerd naar een (dure) sessie komen.

Voorafgaand aan een training een korte vragenlijst over leerwensen en behoeften van deelnemers uitzetten, kan de trainer ook veel informatie verschaffen en helpen om een programma zo volledig mogelijk af te stemmen op de behoeften van deelnemers.
Tijdens een training of conferentie gebruiken we mobiele apps bijvoorbeeld om snel een enquête te houden en meningen in kaart te brengen. Ook simpele tools om ideeën te vergaren en die direct overzichtelijk voor de gehele groep in beeld te brengen zijn, werken efficiënt en doeltreffend.

Na afloop van een training of conferentie kunnen we diverse tools/apps benutten om het geleerde in de praktijk te brengen, op te frissen of aan te vullen. Het grootste voordeel van mobiele toepassingen is hier dat deelnemers het op de werkvloer (tijdens het werk) aangereikt krijgen en het ter plekke kunnen benutten. Mobiele toepassingen achteraf zijn bewezen effectief in de strijd tegen de ‘vergeetcurve’!

Samengevat

High Tech – en dan vooral mobiele toepassingen – biedt ons ongekende mogelijkheden om het leren en ontwikkelen in organisaties voorgoed te veranderen en vooral efficiënter én effectiever te maken. In de veelheid van mogelijkheden gaat het erom toepassingen in te zetten die direct bijdragen aan leren én transfer. Dat vraagt iedere keer en bij ieder programma om creatieve en perfect passende ‘interventies’. Juist wanneer je kunt kiezen uit oneindig veel mogelijkheden, komt het erop aan de goede keuze te maken. Technologie alleen werkt niet, het is de afstemming op leerdoelen en de inpassing op de werkcontext die doorslaggevend zijn voor het effect en het succes. T-wise kan daarbij van dienst zijn. Wij bieden een complete en heldere aanpak die leidt tot meer impact van ieder programma of traject. Om dat te bereiken onderscheiden wij drie concrete stappen: Concept ontwikkeling, Content creatie en Continuïteit organiseren. Op onze website vind je een uitwerking van deze drie stappen en enkele praktijkvoorbeelden.

Meer weten?Laat het ons weten!

Bel of mail Bonita! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016