BLOG

Verandercommunicatie

13-07-2021


Bij T-wise verdiepen we ons regelmatig in thema’s die belangrijk zijn in ons werk. Een van die thema’s is verandercommunicatie.


Verandercommunicatie? Is dat iets anders dan gewone communicatie? Bij verandercommunicatie voegen we de kennis over communicatie en organisatiepsychologie samen. Verandercommunicatie is, meer nog dan bij gewone communicatie, een mix van on- en offline interventies en media. Veranderprocessen raken mensen in hun wezen, in hun werk, hun positie, in hun zijn. Het helpt om in de communicatie aan te sluiten bij wat mensen raakt. En dat betekent dat we op zoek moeten naar de effecten van de veranderingen op zaken die voor medewerkers belangrijk zijn. Door met een mix van interventies, werkvormen en communicatiemiddelen daarbij aan te sluiten, oefenen we invloed uit op de manier waarop verandering geïnterpreteerd worden en betekenis krijgen in het dagelijks werk.

Dit voorjaar volgde onze collega Noëlle de masterclass Communication & Change van Adformatie.

Deze masterclass behandelde 5 thema’s in 5 colleges die helpen om verandercommunicatie inhoud en vorm te geven; strategie, organisatie, psychologie, gedrag en team. We hebben uit elk college een inzicht opgepikt en hieronder voor je op een rij gezet.

Thema 1:Strategie

Wanneer je wilt communiceren over verandering is het belangrijk om je af te vragen wat er verandert en waarom de verandering nodig is. Visualiseer eens dat je een noot in je handen krijgt en deze graag wilt opeten. Voordat dat zo ver is, moet je goed kijken hoe je die noot kunt kraken. Heb je een instrument nodig (een notenkraker) of kun je het met de hand af? Zo gaat het ook bij verandering, kijk naar wat de verandering nodig heeft en zoek naar een passende strategie om communicatie doelmatig in te kunnen zetten.

Thema 2:Organisatie

Het interne netwerk in een organisatie is cruciaal om de verandering door te geven, er over te communiceren en van betekenis te voorzien. Het verspreiden van de olievlek doe je door binnen de organisatie ‘influencers’ te zetten die communiceren met collega’s! Let wel op, elke fase van de verandering kent weer haar eigen influencers. Selecteer ze zorgvuldig en niet alleen op basis van beschikbaarheid!

Thema 3:Psychologie

Duurzame verandering vindt pas plaats als de mensen in de organisatie het voelen en willen. Om erachter te komen hoe de mensen in de organisatie tegenover de gewenste verandering staan en of ze ermee aan de slag gaan, helpt het om de formule voor duurzame gedragsverandering toe te passen:
d∆ = F (iD x D x iA)Veranderpsychologie
d∆ = duurzame verandering
iD = innerlijke drang (de druk van het lijden en een alternatief zien)
D = discipline (om automatismen en sociale druk te weerstaan)
iA = interne attributie (fouten en tegenslagen aan jezelf toeschrijven)

Door een aantal vragen over deze factoren te stellen krijg je meer inzicht in de psychologie van mensen in de organisatie. Je krijgt meer inzicht in wat mensen raakt en daarmee in de veranderbereidheid en de kansen op toekomstige verandersucces. Het geeft aangrijpingspunten om de verandercommunicatie op te richten.

Thema 4:Gedrag

Organisaties moeten voortdurend zich aanpassen aan veranderingen. Wat betekent dit voor gedrag van mensen? En hoe kun je veranderingen in het gedrag van mensen managen? Gelukkig zit veranderen in ons DNA, we moeten alleen zorgen dat het eruit komt, aldus gedragsbioloog Patrick van Veen. De sociale structuur beïnvloedt in grote mate de veranderbereidheid van een mens. De grootste rem op veranderingsprocessen en gedrag is de sociale omgeving.

“Mensen zijn net als apen sociale wezens, we beïnvloeden elkaar voortdurend, bewust en onbewust. De winst bij veranderen is het onbewuste bewust te maken”.

Neem als voorbeeld eens de pubertijd. Het is voor de meesten van ons al even geleden, maar denk eens terug aan de puberteit. Pubers kijken veel om zich heen en zien en leren daardoor nieuwe dingen. Experimenteren helpt ze daarbij. Het helpt om gedurende veranderingen dit soort (puber)gedrag te stimuleren. Het loont om experimenteergedrag te belonen. Met verandercommunicatie kunnen we bijdragen aan een omgeving die dit type gedrag in de schijnwerper zet. Hiermee laten we zien dat het kan en geven aandacht aan de successen

Thema 5:Team

Benader het team als een belangrijke eenheid in de verandering. Zij hebben hun eigen normen over wat ze wel en niet doen. In de teams vindt veel communicatie plaats. Benut ze als aangrijpingspunt voor je communicatie. Hoe kun je de goede verhalen bekrachtigen en ruimte geven?

Deze vijf thema’s geven beeld bij het invullen van effectieve communicatie tijdens een verandering. Besteed bij elke verandering aandacht aan deze thema’s en stel de juiste mix communicatieve interventies samen!

Meer weten?Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016