Challenge Jouw Toekomst significant effect op duurzame inzetbaarheid

Vorig jaar hebben we een pilot gedraaid met de Challenge jouw Toekomst campagne rondom Duurzame Inzetbaarheid. Klik hier voor meer info over deze campagne. Na een zeer geslaagde pilot werd Challenge jouw Toekomst afgelopen half jaar uitgerold. De eerste ronde was een groot succes. Maar liefst 14 teams deden mee met de Challenge!

De effectmeting laat zien dat het gebruik van de app significant bijdraagt aan duurzame inzetbaarheid: hoe groter het gebruik van de app, hoe beter de duurzame inzetbaarheid!

Het gebruik van de app staat los van leeftijd, opleiding en de staat van duurzame inzetbaarheid. De app is dus niet enkel voor jongeren, hoogopgeleiden of werknemers die het toch al goed doen wat betreft hun duurzame inzetbarheid.

De app laat zien dat een kleine inspanning: 6 weken lang, 2 à 3 keer per week 3 tot 5 minuten investeren een significant effect heeft op de duurzame inzetbaarheid!

Meer weten over deze resultaten, duurzame inzetbaarheid of onze campagnes? Neem contact met ons op!

Significant positief effect van Challenge Jouw Toekomst op Duurzame inzetbaarheid

Meer weten?

Ben je benieuwd en wil je alvast meer weten? Neem dan gerust contact met ons op, we vertellen er graag over!