Introductie

Doc-Direkt is onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Zij zorgen ervoor dat alle informatie van de Rijksoverheid op orde is en op de juiste manier wordt gearchiveerd. Dit doen ze in heel Nederland verspreid over meerdere vestigingen met 365 FTE.

Voor Doc-Direkt is het erg belangrijk om te investeren in de vitaliteit van haar medewerkers. Daarom is organisatie breed het Vitaal Doc-Direkt initiatief gestart. Als onderdeel van dit initiatief volgen 25 leidinggeven een traject in het kader van leiderschapsontwikkeling.

Doc-Direkt heeft aan T-wise gevraagd om de digitale ondersteuning te bieden gedurende het gehele traject.

Leiderschaps ontwikkeltraject

Aanpak

Het traject bestaat uit zes modules met wisselende thema’s in het kader van leiderschapsontwikkeling. Het doel van de digitale ondersteuning is dat de leidinggevenden tussen de modules door via een mobiele leerapp (Zeggut) in contact komen met de inhoud en de achterliggende bedoeling van de modules. Op deze manier is men in een kort tijdsbestek op een reflectieve en interactieve manier bezig met de leerstof en inhoud van de module, binnen de eigen werkcontext.

T-wise ontwikkelt de inhoud voor de digitale ondersteuning, verwerkt de opdrachten in de app en zorgt ervoor dat de juiste (app)berichten worden gestuurd aan de leidinggevenden. Daarnaast koppelt T-wise de resultaten uit de app terug aan de begeleiders van de training/modules, zodat de input die de leidinggevenden insturen, wordt gebruikt tijdens de modules.

Vitaal Doc-Direkt

Tijdens het Vitaal Doc-Direkt traject blijft men betrokken bij het geleerde door de interactieve, prikkelende en uitdagende learning bites! Learning bites zijn kleine stukjes leercontent die maximaal enkele minuten duren en die men via de app in de werkcontext bekijkt en toepast. Door de leercontent op te delen in kleine bites wordt de kennis gemakkelijker en sneller opgenomen en kan de kennis ook daadwerkelijk worden toegepast in de praktijk.

Zo wordt de impact van het traject vergroot en de retentie van het geleerde verbeterd!

Leiderschapstraining voor Doc-direkt met behulp van een micro learning app

Blijf ook je medewerkers prikkelen!

Wil jij ook voorafgaand en na afloop van een conferentie/event, training/workshop of geheel traject deelnemers blijven prikkelen, zodat het geleerde daadwerkelijk in de praktijk plaatsvindt?

We vertellen je met plezier meer over onze boost learning aanpak!

Ad van Bavel - Projectleider Vitaal

Ad van Bavel

Projectleider Vitaal

Het werken met T-wise was een heel prettige samenwerking. Korte voorbesprekingen die voldoende waren voor de dames om met pakkende vraagstellingen te komen. De deelnemers aan de trainingen werden zo meegenomen in het onderwerp. Tevens kon zo worden afgetast hoe de deelnemers dachten over bepaalde onderwerpen (bijvoorbeeld: ‘spreken we elkaar voldoende aan’). Deze resultaten konden we in de trainingen teruggeven en verder uitwerken. Al met al een zeer waardevolle ondersteuning van het leiderschapstraject, mede doordat T-wise op een professionele manier een goede invulling eraan heeft gegeven.

Ad van Bavel - Projectleider Vitaal

Bekijk ook onze andere cases