Veranderaanpakbij digitalisering

Bij de Provincie Noord-Holland is het project Digitaal Samenwerken gestart om alle medewerkers van de provincie te voorzien van een moderne werkplek voor veilige, slimme en efficiënte samenwerking. Deze transitie brengt een technische verandering met zich mee, namelijk het werken met de applicatie Microsoft365, maar vraagt ook om een gedrags- en cultuurverandering.

T-wise is gevraagd om de benodigde cultuurverandering te ondersteunen met een veranderaanpak en een opleidings- en ontwikkelprogramma.


"Onze aanpak bevat strategische verandercommunicatie en doelgerichte veranderinterventies om de visie, het belang en noodzaak van de verandering op een effectieve manier te communiceren en een cultuur te creëren die de implementatie omarmt."


De aanpak in drie fasen

Fase 0: Onderzoek & advies

In deze fase hebben we uitgebreide gesprekken gevoerd met medewerkers op alle niveaus binnen de organisatie. We hebben grondig geanalyseerd wat er in de pilotfase is gebeurd, een didactische beoordeling uitgevoerd van het bestaande trainingsmateriaal en vooral nauwlettend geluisterd naar de diverse geluiden binnen de organisatie. Op basis van deze inzichten hebben we een adviesrapport opgesteld met onze bevindingen en een concreet plan van aanpak voor het opleidingsprogramma en de strategische veranderingsaanpak.

Fase 1: Productie vantrainingsmateriaal & E-Learnings

Hier hebben we ons gericht op het produceren van trainingsmateriaal en e-learnings. We zorgden voor een juiste mix van contentvormen en structuur in de e-learnings. In samenwerking met interne collega’s bij de Provincie Noord-Holland hebben we in vier maanden tijd zes e-learnings ontwikkeld voor verschillende doelgroepen op basis van functie en kennisniveau.

Fase 2: verandercommunicatie en veranderinterventies

In deze fase hebben we strategische verandercommunicatie ontworpen en doelgerichte veranderinterventies geïmplementeerd om cultuur- en gedragsverandering te stimuleren. We zijn begonnen met een organisatiebrede verandercommunicatiecampagne en diverse interventies voor verschillende afdelingen. De communicatiecampagne omvatte e-mails, nieuwsbrieven, narrowcasting, intranetberichten en video’s van collega’s en stakeholders die hun ervaringen met SharePoint deelden of hun expertise op het gebied van informatiebeheer bespraken.

De veranderinterventies bestonden uit een startsessie met de directie, een kick-off voor sectormanagers met het middenkader, een Boostcamp en een reeks boosters. De boostcamp is een uitdagende serious game waarbij spel en competitie worden ingezet om een verandering van mindset te bevorderen. Als onderdeel van de Boostcamp hebben we ook een escape room ontwikkeld rondom digitalisering en de noodzaak van migratie naar een andere digitale omgeving in de cloud.

Voor het ontwerpen van de verandercommunicatie en veranderinterventies hanteerden wij vier principes:

  1. Boost learning: Volgens onderzoek moeten mensen  een bericht minstens zeven keer zien of horen voordat het echt tot ze doordringt. Herhalen/boosten zorgt er niet alleen voor dat mensen iets beter onthouden, maar ook dat ze er meer in gaan geloven.
  2. Nudging: Het Engelse woord nudge betekent duwtje. Bij nudging worden mensen met subtiele veranderingen ongemerkt geprikkeld om hun gedrag aan te passen. Het gaat uit van het positief stimuleren van gewenst gedrag en maakt gebruik van het feit dat we veel keuzes maken zonder er bewust bij na te denken.
  3. Gamification: Wij zien dat wanneer je veranderen (ook) leuk maakt, de betrokkenheid en retentie  stijgen met 40%. Wat hierbij helpt is het inzetten van gamification. Gamification is de toepassing van spelmechanica op niet-spelomgevingen. We zien de laatste jaren een enorme toename van gamification in verander- en leeroplossingen. En wij snappen waarom! Je brengt een verandering leuker, sneller en efficiënter in beweging.
  4. Voorbeeld doet volgen: Onderzoek toont aan dat de rol van de leidinggevende groot is bij het beïnvloeden van de veranderbereidheid.

Resultaten en waardering

Onze veranderaanpak wordt sterk gewaardeerd binnen de Provincie Noord-Holland. Medewerkers ervaren nu voor het eerst dat digitale transformatie hand in hand gaat met cultuur- en gedragsverandering. De reacties zijn uitermate positief, en de bereidheid tot verandering is aanzienlijk gegroeid. 

Meer wetenover dit project?

Hulp nodig bij het maken van een veranderaanpak of een ontwikkelprogramma? We denken graag mee!

Neem contact op

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016