Kleine stappen snel thuis

BLOG

Kleine stappen, snel thuis:
Wat T-wise te bieden heeft
bij organisatieverandering

26-02-2021     |     DOOR BONITA VAN VELDHOVEN


Geen revolutie, maar stapsgewijze aanpassing om tot andere resultaten te komen. Wij hebben daar vanuit T-wise een effectieve aanpak voor ontwikkeld die we graag toelichten.


Bij het thema Veranderen hebben we al gauw associaties als groot, zwaar of lastig. Terwijl de meeste veranderingen die we binnen organisaties of op de werkvloer willen invoeren bestaan uit een serie van kleine stappen. Bijvoorbeeld: net iets anders denken over een opgave, een andere houding tegenover een klant aannemen of een bepaalde werkwijze iets anders uitvoeren.

Hoe klein ook, voor iedere stap naar de verandering heb je de medewerking van je mensen nodig. De kernvraag bij iedere verandering is daarmee: hoe betrek je ze en hoe bereik je dat ze zich committeren aan een bepaalde verandering?
Wij hanteren voor iedere verandering – groot of klein – een simpele, maar ijzeren wet als uitgangspunt: mensen veranderen wanneer de pijn van de huidige situatie groot genoeg is, óf wanneer het alternatief aantrekkelijk genoeg is.

Keep it simple!

Pijn vergroten in een organisatie is doorgaans geen aantrekkelijke of geaccepteerde werkwijze, dat kan alleen de ‘markt’.’ We zien het bij (exclusieve) restaurants die door Covid en lockdown maatregelen plots maaltijden gaan bereiden en bezorgen. Dat hadden ze zonder de ‘pijn’ van de lockdown nooit gedaan. 

Pijn vergroten als basis voor verandering is weliswaar effectief, maar zelden echt aantrekkelijk. 
Veranderen zonder de tucht van de markt doen we bij voorkeur door een aantrekkelijk alternatief aan te bieden. De andere, nieuwe houding of werkwijze moet door alle betrokkenen als aantrekkelijk en logisch worden gezienDe kunst van veranderen begint dus bij het overbrengen van dat aantrekkelijke alternatief, met andere woorden: wat is het perspectief waar de verandering zicht op biedt?  
Daarvoor moeten mensen allereerst begrijpen waarom het alternatief (de verandering) nodig is. Na het begrijpen moeten ze het ook willen, ze moeten de verandering als het ware omarmen. En daarna moeten ze het op de werkvloer daadwerkelijk gaan doen. 

Cognitief-affectief-actief, dat is de ideale volgorde bij verandering. Dat lukt niet in één keer, daar hebben we kleine stappen voor nodig. We zetten dat hieronder uiteen. 

Als eerste stap om ervoor te zorgen dat iedereen de verandering begrijpt, hanteren we een praktische formule uit de literatuur over verandering:

Verandering  = Visie x Noodzaak x 1e stap  

We hebben een verhaal – een wenkend perspectief – nodig over het waarom van de verandering en hoe die tot een betere toekomst leidt. Dat verhaal moet ook duidelijk maken waarom de verandering echt nodig is, wat er gebeurt als we de verandering niet doorvoeren (pijn vergroten) en hoe mooi de toekomst wordt als we de eerste stappen wel nemen, het aantrekkelijke perspectief
Het verhaal moet ook aan alle betrokkenen duidelijk maken wat – heel concreet – de eerste stap is die we van iedereen verwachten.   

Dit verhaal – de visie én het concrete appel op medewerkers – is wat ons betreft geen kwestie van éénmalig vertellen. Het is een verhaal dat we herhaald en op verschillende manieren in de organisatie willen vertellen en tot onderwerp van gesprek op de werkvloer maken. We willen dat het verhaal gaat leven, inclusief de bezwaren en weerstanden die het – mogelijk – ook oproept. Door het organiseren van de dialoog over het verhaal, bereiken we dat medewerkers het ook omarmen en er hun eigen verhaal van maken.

Dit is exact het punt waarop we ons bij T-wise richten. We ontwikkelen concepten, content én campagnes die daadwerkelijke verandering teweeg brengen. Door creatieve communicatie over alles wat met de verandering beoogd wordt en inspirerende activiteiten te organiserenbereiken we commitment. Die creativiteit en inspiratie komt naar voren in de vormen die we bedenken om de boodschap – de verandering en het waarom – over te brengen. Samen met onze opdrachtgevers creëren we vormen en activiteiten die het verhaal op verschillende manieren en op verschillende momenten in de organisatie brengen, zodat het gaat leven en aanwezig is én blijft. Dat kan een videoboodschap zijn (‘old school’), maar ook een quiz of een spel met een competitie (‘new school’). 

We nemen weerstand serieus en zoeken die op. We creëren bijvoorbeeld een ‘muur van bezwaren’ en gaan met medewerkers kijken wat enerzijds de wijsheid in die bezwaren is en anderzijds: wat er nodig is om toch met de verandering mee te gaan. Hoe breken we de muur van bezwaren af en benutten we de stenen om er wat beters van te bouwen? 

Kortom, we brengen het hele verhaal van het ‘waarom’ en het aantrekkelijke alternatief tot leven in de organisatie, waardoor we commitment van medewerkers realiseren. We doen dat door een continue betrokkenheid en de inzet van onze creativiteit.

Meer weten?
Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016


Keep it simple

BLOG

Keep it simple
als succesfactor voor beweging
en verbinding in teams

26-02-2021     |     DOOR BONITA VAN VELDHOVEN


Door Covid en Lockdowns zijn we eraan gewend geraakt om vanuit huis te werken en onze collega’s online te ontmoeten. We ervaren inmiddels dat spontane gesprekken en de onderlinge verbinding hieronder lijden.


We missen de informele momenten bij het koffieapparaat en de korte gesprekjes die we ‘en marge’ van een vergadering uitwisselen met collega’s naast ons. Zoom en Teams maken vergaderen weliswaar efficiënt, maar deze communicatietools laten geen ruimte voor ruis en spontaan contact. Het zijn vooral de gesprekken bij het koffieapparaat die voor verbinding zorgden, want het is de plek waar je spontaan iets van een ander te weten komt. Bijvoorbeeld door een oprechte vraag te stellen waardoor je werkelijke verbinding maakt. Verbinding via internet maakt inmiddels een groter deel van ons leven uit dan persoonlijke verbinding met anderen of collega’s. En dat laatste is precies wat we zo gaan missen.

Toch bestaan er simpele oplossingen om de verbinding tussen collega’s te activeren en stimuleren. Neem bijvoorbeeld de app Ommetje. Deze app is een hit en al een tijdje de meest gedownloade app in de app stores. Ommetje stimuleert gebruikers om elke dag te wandelen en daarmee verdienen ze punten. Gebruikers zetten hun prestaties af tegen die van vrienden, familieleden of collega’s. En die vergelijking, of liever gezegd competitie zorgt voor verbinding!

Wij constateren dat het succes van deze app duidelijk aantoont dat we collectief de behoefte hebben om iets met elkaar te doen! Deze app brengt mensen letterlijk en figuurlijk in beweging.
De vraag is wat de succesfactoren van deze app zijn die ervoor zorgen dat we met elkaar in verbinding komen. Wij zien naast de drie basiselementen van inhoud, beloning en competitie, ook de simpelheid van de app als key-factor voor het succes. De app is zowel simpel te begrijpen alsook simpel te gebruiken. Want ondanks dat we thuiswerken en veel meer tijd hebben voor andere (vrije)tijdsbestedingen, willen we vooral oplossingen die simpel in ons dagelijkse (werk)leven zijn in te passen.

Keep it simple!

Dat Keep it simple een succesfactor kan zijn om mensen in beweging te brengen en met elkaar te verbinden, bleek ook uit de team-adventskalender campagne die wij afgelopen december en januari organiseerden. Deze campagne stond in het teken van onderlinge verbinding. Diverse organisaties namen hieraan deel en de campagne was een groot succes! Waardoor? Het was simpel, leuk en voor iedereen uitvoerbaar.

Het werkte als volgt: teams ontvingen 10 werkdagen achter elkaar per mail een persoonlijk bericht met de melding dat er een nieuwe ‘challenge’ klaarstond op de team-adventskalender pagina van het betreffende team, in eigen huisstijl. Op de pagina ging elke dag, zoals het werkt bij een (advents)kalender, een ‘vakje’ open waarin de challenge van die dag stond. De challenges varieerden van een doorgeefgedicht, het sturen van een complimentenkaartje naar een collega tot het aangaan van een wedstrijdje met een collega om een online Sudoku op te lossen.
Het was allemaal simpel uit te voeren, leuk om te doen en gericht op onderling contact.

Wat de app Ommetje en de team-adventskalender ons leren is dat het vaak de kleine en simpele dingen zijn die ons helpen om in ons dagelijkse (werk)leven in beweging te komen en contact te maken.

Ben je benieuwd hoe de team-adventskalender eruitziet?
Bekijk de ‘demo-versie’ van deze kalender en lees wat een aantal deelnemende organisaties van de campagne vonden.

Meer weten?
Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016


It's all about content

BLOG

It's all about content

15-10-2020


Lees je vaker onze blogs en wisepapers of volg je ons op LinkedIn? Dan is het je vast niet ontgaan dat wij verschillende mediavormen ontwikkelen.


In deze blog lichten we een aantal vormen van online media toe en vergelijken deze met elkaar. We noemen deze mediavormen content. Daarnaast lees je wanneer je het beste welke vorm van media kunt gebruiken en geven we tips voor het beste ontwerp van de volgende drie vormen van online content: blog, video en infographics.

Lees snel verder om meer te weten te komen over blogs, video’s en infographics!

Blog

Een blog is een stuk tekst met een verhaal geschreven in spreektaal. Een blog heeft meestal afbeeldingen, maar is niet interactief. Vaak zie je blogs gepost op een platform waar gebruikers likes en reacties kunnen toevoegen.

Zorg dat de blog gemakkelijk te scannen is:

 • Gebruik kopteksten en korte alinea’s
 • Maak gebruik van opsommingen

Maak elke alinea relevant:

 • Gebruik afbeeldingen
 • Illustreer punten of metaforen
 • Roep verwondering of nieuwsgierigheid op

Maak de inhoud duidelijk en makkelijk te begrijpen:

 • Vermijd vaktermen/jargon
 • Maak het niet onnodig complex
 • Gebruik korte zinnen

Video

Een video is een reeks afbeeldingen die bewegend beeld vormen. Er is altijd een visuele component en meestal ook een audiocomponent. Dit zijn de vier meest voorkomende soorten video:

 • Interview;
 • Live actie video of rollenspel (een scène wordt uitgebeeld);
 • Animatie (ook wel motion graphics genoemd);
 • Computer simulatie (het gebruik van schermafbeeldingen van softwareschermen, een app of een website).

Ontwerptips voor een goede video:

 • Mensen onthouden een verhaal beter dan een opsomming;
 • Afbeeldingen en foto’s maken tekst meer beeldend;
 • Gebruik enkel video wanneer het ook toegevoegde waarde heeft;
 • Een proces of procedure weergeven;
 • Iets weergeven dat verandert in de tijd;
 • Een dialoog tussen meerdere mensen weergeven;
 • Wanneer je een persoonlijke verbinding wilt creëren of wanneer je emoties weer wilt geven;
 • Situaties waarbij audio een essentieel onderdeel is van het visuele deel.

Infographic

Een infographic is een afbeelding die wordt gebruikt om informatie weer te geven. Het is vooral handig wanneer je veel inhoud of gegevens wilt weergeven of overbrengen.

Ontwerptips voor een goede infographic:

 • Focus op 1 onderwerp, probeer niet te veel informatie in 1 infographic te stoppen;
 • Houd het kort;
 • Houd het design simpel met voldoende (wit)ruimte;
 • Gebruik afbeeldingen, symbolen en iconen;
 • Gebruik kopteksten om visuele hiërarchie te creëren;
 • Zorg voor een goede flow (vertel een verhaal);
 • Gebruik een hoog contrast voor tekst.

Een sterk visueel ontwerp is essentieel voor en goede infographic. Denk daarom bij het maken van een infographic altijd aan deze fundamentele grafische ontwerpprincipes:

 • Uitlijning: alle elementen moeten op een onzichtbaar raster worden uitgelijnd. Dit is essentieel voor een professioneel ogende infographic.
 • Herhaling: herhaal kleuren, lettertypen en grafische elementen, om zo eenheid in de infographic te creëren.
 • Contrast: als dingen niet hetzelfde zijn, zijn ze verschillend. Vaak creëer je in een infographic geen sterk genoeg contrast. Spring eruit!
 • Nabijheid: dingen die verband houden moeten dicht bij elkaar staan en verder weg van niet-gerelateerde onderdelen.

Wanneer gebruiken we deze vorm?

Elke vorm heeft voor- en nadelen, maar wanneer gebruik je nu welke vorm?

Een blog gebruik je wanneer je weinig tijd en weinig budget hebt. Een blog kunnen mensen lezen maar ook scannen, je kunt zelf bepalen wat je leest.

Een infographic zet je in wanneer je veel data of informatie in korte tijd en op een aantrekkelijke manier over wilt brengen. De verhouding (benodigde) tijd van de lezer en kwaliteit van de output is bij een infographic heel hoog.

Zowel voor een blog als voor een infographic geldt dat de lezer zelf de regie heeft. De lezer kan er doorheen gaan en het scannen op zijn eigen tempo.

Omdat de lezer bij een blog en bij een infographic zelf de regie heeft staan deze twee vormen recht tegenover video. Bij video heeft de gebruiker niet zelf de regie.

Een video zet je vaak in wanneer je relatief saaie content op een leuke manier over wilt brengen. Video’s doen het goed voor alle content die emotie of interactie tussen meerdere personen bevat. Content die een verandering door maakt in de tijd leent zich ook uitstekend voor video.

Het is belangrijk om te onthouden dat de inhoud van de boodschap die je wilt overbrengen altijd belangrijker is dan de vorm waarin je het deelt (blog, infographic of video). Weten wat je wilt zeggen en dit op de juiste manier overbrengen is van cruciaal belang! Het kiezen van de juiste contentvorm zal echter wel helpen om het lerend vermogen van – en de impact op – je publiek te versterken.

In deze blog behandelen we maar enkele vormen van online content. In de praktijk kijken we altijd naar welke vorm het best past bij boodschap die je wilt overbrengen. Naast de contentvormen die we in deze blog beschrijven maken wij bijvoorbeeld ook podcasts, interactieve magazines, websites en posters. Qua ontwerpprincipes en vorm lijken posters, websites en interactieve magazines meer op blogs en infographics. Podcasts lijken meer op video.

Meer weten?
Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016


5 ingrediënten voor een goede campagne

BLOG

5 ingrediënten
voor een goede campagne

11-08-2020


Tegenwoordig moeten organisaties wendbaar zijn en zijn daardoor continu in beweging. Om in beweging te blijven is bewustzijn en verandering nodig.
De vraag is, hoe creëer je dat?


Een campagne is een specifieke vorm van communicatie en bevat een samenhangende reeks aan activiteiten. Alle activiteiten dragen bij aan het behalen van en brengen de doelgroep ‘in beweging’. Een campagne is vooral een term die we kennen uit de marketing. Organisaties maken met marketingcampagnes nieuwe producten of diensten bekend. Wat kunnen we, in de wereld van organisatieontwikkeling, leren van deze marketingvorm?

Ons antwoord? Veel!

Tegenwoordig moeten organisaties wendbaar zijn en zijn daardoor continu in beweging. Om in beweging te blijven is bewustzijn en verandering nodig. De vraag is, hoe creëer je dat?

Wij horen vanuit organisaties steeds vaker de behoefte om met ‘korte’ interventies beweging te creëren. Een leercampagne is hiervoor een passende vorm. De inhoud van een leercampagne is gebaseerd op het regelmatig verspreiden van hapklare informatie, met één duidelijk einddoel. Een leercampagne kan alles omvatten, van video’s tot blogs, quizzen en nog veel meer. Bovendien kun je een leercampagne opzetten voor elk onderwerp en kun je een leercampagne (snel) bijsturen of opschalen. Over wendbaarheid gesproken!

Wat zijn de 5 ingrediënten voor een effectieve leercampagne?

1.
Stel een duidelijk doel

Met een doel bedoelen we het doel voor de campagne. Wanneer we kijken naar de niveaus van gedragsverandering (weten – willen – kunnen) zet je tijdens een campagne voornamelijk in op weten en willen. Oftewel, begrip en bewustzijn.

Beschrijf in de doelstelling duidelijk wat je met de campagne wilt bereiken en welke middelen je op welk moment inzet om je doelstelling te bereiken.

2.
Stel de doelgroep centraal

Denken dat je de doelgroep wel kent is de grootste valkuil tijdens het opzetten van een campagne. Ons advies: verdiep je in de doelgroep: wie zijn ze (echt), waar hebben zij behoefte aan en op welke manier kun je hen in beweging krijgen? Bij deze laatste vraag kijk je ook naar het kennisniveau. Door dit goed in kaart te brengen weet je met welke toon en inhoud je de campagne vormgeeft.

3.
Ga voor afwisseling en de juiste lengte

Voorspelbaarheid en ‘open deuren’ zijn de twee grootste afknappers tijdens een campagne.
Wij zien dat een mix aan verschillende activiteiten een positief effect heeft op het succes van een campagne. Zorg er daarnaast dat je de campagne zorgvuldig plant. Zet per fase een tijdsdoelstelling, wat en hoe wil je wanneer bereiken. Een effectieve campagne duurt tussen de 3 en 6 weken.

4.
Vind de sweet spot

Je las het net al, voorspelbaarheid is een afknapper. Hoewel er geen wetenschappelijke formule is waarmee je per definitie succes afdwingt, zijn er wel uitgangspunten die kunnen leiden tot belangstelling onder de doelgroep. Één daarvan is dat iemand emotioneel of cognitief geraakt wordt. Er moet iets gebeuren, tijdens de campagne, waardoor je een waardevolle ervaring opdoet. Dit betekent echter niet dat een campagne altijd iets nieuws hoeft te bevatten. Allen Gannett benadrukt in zijn boek Creatieve Curve – How to develop the right idea at the right time dat mensen op zoek zijn naar zowel het nieuwe als het herkenbare. De sweet spot is dus daar waar er optimale spanning is tussen onverwachte elementen én veilige herkenbaarheid.

5.
Zorg voor support

Met support bedoelen we zowel de inzet van de juiste communicatiemiddelen als de support vanuit de organisatie. Zorg ervoor dat de campagne organisatie- of teambreed wordt gedragen en geef (informele) leiders een belangrijke rol.

Wat betreft de communicatiemiddelen, denk goed na over welk middel of kanaal je op welk moment inzet. Houd continu je doelstelling in gedachten en verplaats je in de doelgroep.

Meer weten?
Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016


Blended ontwikkel- en verandertrajecten: de succesfactoren

BLOG

Blended ontwikkel-
en verandertrajecten:
de succesfactoren

19-05-2020


De efficiëntie van online werken en leren zorgt ervoor dat we ook in de periode na corona veel meer online zullen werken, overleggen, leren en trainen dan we vóór corona deden.


Door corona en de lock-down maken we een enorme ontwikkeling in het gebruik van digitale toepassingen voor leercontent door. Universiteiten, scholen, trainingsbureaus en organisaties: iedereen haast zich om leercontent online beschikbaar te maken. Wij verwachten dat deze ontwikkeling blijvend zal zijn, hoe graag we elkaar ook ‘live’ willen zien en spreken. De efficiëntie van online werken en leren zorgt ervoor dat we ook in de periode na corona veel meer online zullen werken, overleggen, leren en trainen dan we vóór corona deden. Het is één van de weinige positieve aspecten die we uit deze bezorgde periode over zullen houden.

Materiaal omzetten naar bruikbare digitale leercontent is een vak. Veel docenten en trainers ontdekken nu dat ‘just adding digital’ niet werkt, ze moeten in hoog tempo naar de fase van ‘thinking and acting digital.’ Leer-,ontwikkel en veranderprogramma’s werkelijk blended maken en alle digitale mogelijkheden goed mixen met live sessies is voor velen nog wel een puzzel. En net als met een ouderwetse jigsaw puzzel, leggen we die door goed te kijken en te proberen of de stukjes passen. Hoe meer verstand je hebt van die stukjes (digitale mogelijkheden), hoe beter je die puzzel maakt.

In deze blog delen wij de 4 succesfactoren die wat ons betreft het belangrijkst zijn om toe te passen in blended learning trajecten.

1.
Blended learning is een
onvergetelijke leerervaring
en sluit aan bij
persoonlijke (leer) behoeften

Neem het volgende voorbeeld eens in gedachten: je organiseert een 6-gangen diner voor jouw beste vrienden. Je wilt hen natuurlijk een geweldige avond bezorgen en je denkt er van tevoren goed over na hoe je dat gaat organiseren. Welke wijn-spijs combinaties wil je serveren en van welke muziek houden jouw vrienden? Je wilt graag rekening houden met de verschillende wensen en behoeften, de ene vriend eet namelijk vegetarisch en de ander heeft een notenallergie.

Op deze manier denken wij ook na over een blended traject. Wij zijn ervan overtuigd dat je een traject ook als een onvergetelijke ervaring moet ontwerpen en rekening moet houden met verschillende persoonlijke (leer)behoeften.

Blended learning is daarin de sleutel tot succes. Je stelt namelijk de ultieme mix aan leeractiviteiten en vormen samen, net zoals je dat met de wijn-spijs combinaties kunt doen. Je begint dus niet met de technische mogelijkheden, maar met de kenmerken en wensen van je deelnemers. Daarna maak je een mix die optimaal je inspeelt op de verschillende (leer)behoeften van deelnemers.

2.
Blended learning stimuleert sociaal leren en het geven en krijgen van feedforward

Interactie en contact vormen een essentieel onderdeel van blended learning, zowel tussen de begeleider en deelnemers als tussen deelnemers onderling.

Het voordeel van blended learning is dat je verschillende (laagdrempelige) contactmomenten in je traject in kunt bouwen, via verschillende (digitale) kanalen. Op deze manier stimuleer je sociaal leren en verlaag je de drempel om feedforward te geven en krijgen. Een goed voorbeeld is het toevoegen van gamification, door op een speelse manier met elkaar in contact te staan wordt leren nog leuker!

3.
Blended learning is gevarieerd

We benoemden het al eerder, door de juiste mix aan leeractiviteiten creëer je een onvergetelijke leerervaring. Waar moet je op letten bij het samenstellen van de juiste mix? Het begint bij de volgende twee aspecten: online waar het kan en offline als het moet. Wanneer je tijdens het samenstellen van de mix ook rekening houdt met hoe mensen zelf al graag willen leren, maak je het leren aantrekkelijk voor ze om het ook daadwerkelijk te gaan doen. Hierdoor versterk én versnel je de impact van je traject.

4.
Blended learning zorgt voor herhaling (en borging)

Bij het bedenken van een onvergetelijke blended leerervaring is het van groot belang dat je nadenkt over het terugkeren van behandelde onderwerpen en leeractiviteiten. Door te herhalen maak je er een gewoonte van om regelmatig te leren. De kracht van herhaling is wat ons betreft één van de meest onderschatte aspecten in leren. Ondanks dat we – dankzij Hermann Ebbinghaus – weten dat je na één week al 40 tot 80 procent van het geleerde bent vergeten.

Je kunt dit van tevoren ondervangen door er over na te denken. Bijvoorbeeld door een (online) training te combineren met een toepassingsopdracht. Hierdoor creëer je tijdens de training een sterke basis en bied je handvatten aan. Met de opdracht stimuleer je deelnemers om het geleerde toe te passen in de praktijk. De behandelde theorie en handvatten bied je vervolgens, verspreid in de tijd, ook aan via een online leeromgeving of een leerapp. De deelnemers kunnen deze informatie gebruiken tijdens het uitvoeren van de opdracht. Zo prikkel je deelnemers tussentijds en ontwikkelen zij (onbewust) de gewoonte om te leren.

Meer weten?
Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016


Online leren: de mogelijkheden en kansen, juist nu

BLOG

Online leren:
De mogelijkheden en
kansen, juist nu

30-03-2020


Hoe maak jij gebruik maken van alle online (leer) mogelijkheden en kansen? In deze blog delen wij een aantal inzichten en praktische tips.


De mogelijkheden van digitaal werken en leren worden in deze crisis met een sneltreinvaart ontdekt en benut door organisaties, scholen en trainings- en adviesbureaus.

Iedereen is bezig om het dagelijkse werk anders in te richten en (leer)content te digitaliseren. Dat biedt veel kansen, mits je deze ook goed benut.

Onze inzichten:

Op dit moment zien we dat leer- en ontwikkelactiviteiten binnen organisaties worden uitgesteld. Dit is zonde en bovendien met de technologie van tegenwoordig helemaal niet nodig!
We communiceren nu veelal via Slack, Zoom, Teams en/of andere communicatietools. We kunnen deze platformen ook steeds meer (gaan) zien als de toekomstige platformen voor leren.
Gemiddeld is iemand 27 keer per dag online, in de huidige situatie is dat vele malen meer. Deze ‘online tijd’ kunnen we ook zien als potentiële leermomenten.
Het grote voordeel van online leeractiviteiten is dat je ze kunt doen waar en wanneer je wilt. Nu we steeds vaker online zijn, is de kans groot dat medewerkers meer tijd besteden aan leren. Normaal zijn dat slechts 24 minuten per week!

Onze tips:

Zoek de juiste balans tussen push en pull. Dat wil zeggen dat je content aanbiedt waarmee je aanspoort (push) en inspireert (pull) om te gebruiken. Belangrijke tip hierbij is dat je consistent bent en blijft prikkelen/herhalen. Een praktisch voorbeeld: op maandag bied je een weekchallenge aan en je komt in de loop van de week ook écht terug op die challenge!
Maak de leermomenten niet te lang. Ontwikkel korte ‘learning bites’ die medewerkers kunnen doen wanneer het ze goed uitkomt en zorg voor de juiste afwisseling, zie ook onze laatste tip.
Betrek elkaar en stimuleer, juist nu, gezamenlijke (online) leer- en reflectiemomenten.
Hier volgt een aantal mogelijkheden aan online leeractiviteiten. We willen benadrukken dat juist de keuzes die je maakt zorgen voor de optimale mix: video’s en animaties, interactieve (pdf) documenten, podcasts, webinars, vlogs, blogs, infographics, vragenlijsten/zelftest. Om er een paar te noemen.
We hopen dat deze inzichten en tips je helpen bij het (ondersteunen van) online leren en werken vanuit huis!

Meer weten?
Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016


6 trends van Learning Technologies

BLOG

6 trends van
Learning Technologies

19-02-2020


T-wise was vorige week aanwezig bij de Learning Technologies conferentie in Londen. Learning Technologies is Europa’s meest toonaangevende beurs op het gebied van organisatieontwikkeling en de technologie die wordt gebruikt om leren en veranderen op het werk te ondersteunen. We hebben de 6 belangrijkste trends voor je op een rij gezet!


1.
Als je de toekomst van het leren wilt zien, kijk dan naar hoe mensen Technologie gebruiken in plaats van te kijken naar Leren

Stel je zit met een groep vrienden te eten en iemand stelt een vraag waar niemand het antwoord op weet, dan zegt binnen no-time iemand:
“Ik google het wel even.”

Er is niemand die ooit zal zeggen:
“Ik pak mijn LMS of leerplatform er even bij om het op te zoeken…”

Kortom: mensen gebruiken bij voorkeur de technologie die ze al kennen en gebruiken, niet de technologie van een LMS of ander platform dat ze vanuit hun werk of opleiding aangeboden krijgen. Wie vooruit wil kijken naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van Leren en Ontwikkelen (L&D), doet er goed aan om vooral te kijken naar de trends en ontwikkelingen op het gebied van technologie en de wijze waarop die technologie wordt gebruikt.

2.
The brain is limited

Onze hersenen zijn beperkt. Met allerlei online en offline informatie doen we vaak een te groot beroep op de hersencapaciteit van de gebruiker. Mensen kunnen informatie slechts selectief verwerken en daarom moeten we de ‘belasting’ in onze communicatie verminderen. Dit kunnen we doen door minder informatie te gebruiken en zo de cognitieve inspanning bij de ontvanger te verminderen. Daarnaast kunnen we de hersenen helpen door aandacht te vestigen op belangrijke dingen en de gebruiker te laten focussen op wat hij of zij moet leren. Soms is de content die we aanbieden heel leuk en ziet het er fantastisch uit, maar leidt het design af van wat de gebruiker echt moet leren of begrijpen. De content moet bij voorkeur interactief zijn, maar op een cognitief effectieve manier! Benieuwd hoe? We vertellen het je graag!

3.
LMS is dood... Lang leve
Mobile Learning!

We zagen het niet voor het eerst op een beurs over leertechnologie: een doodskist met het opschrift ‘LMS is dead…’. Wat blijkt: Learning Management Systems (of Platforms) bewegen zich alweer naar het einde van hun levenscyclus. Veel grote organisaties hebben inmiddels al één (of vaak meerdere) LMS-systemen aangeschaft. Toch is bijna 80% van diezelfde organisaties niet helemaal (of helemaal niet) tevreden met de inzet en opbrengst van hun LMS.
Mobile Learning daarentegen, bevindt zich duidelijk in de groeifase en het gebruik ervan zal de komende jaren nog sterk toenemen.

4.
Wordt verliefd op het probleem, niet de oplossing!

In een lezing leerden we dat je vooral moet focussen op het probleem en niet op de oplossing. Een interessante stelling: leer om van jouw vraagstuk te houden – leef ermee, stoei ermee en leer het van allerlei kanten kennen. Alsof het een liefde betreft… En laat je vooral niet betoveren door een zogenaamd snelle of kant-en-klare oplossing.

Een uitdagende stelling, want op de beurs in Londen stonden op dat moment meer dan 200 (!) aanbieders van LMS, LXP’s en allerlei platformen en digitale tools. Al deze platformen zijn een ‘solution’ en worden aan je verkocht alsof dat het antwoord op jouw vraagstuk is. Veel organisaties hebben niet voldoende scherp wat hun probleem of vraagstuk op het gebied van Leren & Ontwikkelen is.
En dan laat je je al gauw sturen door de oplossing van een toevallige aanbieder…

5.
AI is coming, but we still need human!

Computers kunnen ongelooflijk veel met data, maar niets met betekenis.
Computers zijn fenomenaal in het verwerken van data, maar hebben geen benul van context of betekenis. Betekenis geven aan feiten of gebeurtenissen is bij uitstek een menselijke kwaliteit en hoe goed de computer ook is met analyses en algoritmes, we hebben (gelukkig) altijd mensen nodig om betekenis aan iets toe te voegen.

6.
Leren is het nieuwe werken!

We zien drie grote problemen die zich de komende jaren aandienen:

 • Toenemende automatisering van veel werk (en daarmee banen);
 • Veroudering van generaties, verminderd aanbod van nieuw talent;
 • Verminderde mobiliteit van werkenden.

Het enige antwoord hierop is mensen (jong en ouder) voortdurend te laten leren om ze voor te bereiden op nieuwe functies en nieuwe vaardigheden. Blijven leren noemen we ‘the upskilling imperative.’ We zullen wel moeten. Wie wil blijven werken, moet leren.

Meer weten?
Laat het ons weten!

Bel of mail Lauri! Zij weet hier alles van.

Wil je alles weten over spelen, leren en veranderen?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief.

Adres

Van Diemenstraat 202
2518 VH Den Haag

Contact

Algemeen
info@t-wise.nl
+31-702230016


Let's go for the real blend!

Download hier de opgemaakte versie van de wisepaper

De impact van leren: Teach, Touch & Tech

Leren, ontwikkelen en veranderen: voor veel organisaties een belangrijke factor voor een succesvolle toekomst. Het valt ons op dat het leren en ontwikkelen in veel organisaties nog op een klassieke manier is georganiseerd. De mogelijkheden van digitale (leer)tools worden nog lang niet ten volle benut. Wij zien vaak dat trajecten of trainingen gericht zijn op een combinatie van ‘Teach’ (kennisoverdracht) en ‘Touch’ (persoonlijk contact tussen trainer en deelnemer). Nog steeds voert klassikaal leren de boventoon, maar leidt onvoldoende tot blijvende verandering.

Echter, door ‘Tech’ toe te voegen, verlengen en verdiepen we het leerproces en brengen we het leren naar waar het thuishoort en het meest effectief is: de werkplek.

In deze wisepaper vertellen we hoe wij, door de juiste balans van Teach, Touch & Tech, meer impact creëren binnen onze blended leeroplossingen.

Blended learning

Eerst even terug naar de basis: Waarom heeft een training of een traject meer impact wanneer we deze blended aanbieden? En wat is blended learning nou precies?

Blended learning is de Engelse benaming voor gemixt leren. En meer dan dat is het eigenlijk niet. Met blended learning mix je verschillende leervormen tot één mengsel, dat we dan een blended learning oplossing noemen. Het is alsof je verschillende leervormen in een blender stopt. Blended learning bereik je niet simpelweg door vooraf en na afloop van een training leercontent aan te bieden. Je moet heel goed kijken naar welke leervormen en leercontent bijdragen aan een specifiek leerdoel binnen het aanbod van het totale mengsel, ofwel de blend. Dat betekent dat ook de offline leervormen en interventies tijdens een training onderdeel van de blend zijn. Door alle leervormen met elkaar te verbinden versterk je de training en daardoor creëer je meer impact: Teach, Touch & Tech!

Hoe weet je dan wat de juiste leermix is voor jouw mensen en organisatie?

Let's go for the real blend!

Het grote voordeel van blended learning is dat je een pakket samenstelt dat voor jou en jouw organisatie het beste werkt. Voor organisaties heeft blended learning vele voordelen. Je focust niet meer op één type leervorm, maar maakt juist gebruik van de ideale mix. Die mix past bij jouw mensen, binnen jouw budget en bij jullie leerdoelstellingen. Op deze manier maak je het leren toegankelijk, leuk en zinvol!

In de praktijk zien wij dat de tijd van one-size-fits-all voorbij is. Vandaag de dag wil men leren op het tijdstip dat het hem of haar uitkomt en zo helpt bij het ontwikkelen van een specifieke leerbehoefte of leervraag op die men op dat moment heeft. We noemen dit wel: just in time, just for me & just enough leren. Het lijkt dus steeds belangrijker te worden om de juiste leerblend samen te stellen. Op deze manier bied je iedereen een passende leervorm aan én bereik je de juiste leerdoelstelling(en). De ene persoon leest nu eenmaal graag een artikel en de ander luistert liever naar een podcast. De één heeft liever een aardbeien smoothie en de ander een bosbessen smoothie! Het belangrijkste is dat men leert en zich ontwikkelt, op zijn eigen manier!

Het belang van de juiste leermix - en dus de juiste content op het juist moment aanbieden - blijkt ook uit de hoeveelheid tijd die een gemiddelde medewerker van de dag besteedt aan het leren op de werkplek. Dat is slechts 1% van de werkweek, omgerekend zijn dat 24 minuten! Wij merken dat het daarom des te belangrijker is om aantrekkelijke, relevante en just in time leercontent aan te bieden als onderdeel van een ultieme blended leeroplossing.

Laten we eens kijken naar een concreet voorbeeld waarbij we een ultieme blended leeroplossing hebben gecreëerd, in dit geval voor Landal GreenParks.

De ultieme blend

Landal GreenParks creëert onvergetelijke vakanties voor haar gasten! Dat vraagt natuurlijk om een prettige omgeving, maar vooral om gastvrij gedrag van alle medewerkers. Bij Landal GreenParks noemen ze dat ook wel hostmanship. Voor hen betekent hostmanship de kunst om mensen het gevoel te geven dat ze welkom zijn. Dat is geen trucje, het gaat er juist om dat medewerkers oprechte aandacht geven aan alles en iedereen om zich heen.

De vraag is: Hoe leer je medewerkers om zich vanuit deze hostmanship gedachte te gedragen? Om die reden heeft Landal GreenParks samen met T-wise een nieuwe en geblende hostmanship training ontwikkeld!

Het doel van deze training is om medewerkers te inspireren en te laten oefenen met typische hostmanship situaties, zodat zij deze (leer)ervaringen vervolgens in de praktijk toepassen. Daardoor dragen zij bij aan onvergetelijke vakanties!

T-wise en Landal GreenParks hebben hierbij gekozen voor een blended aanpak omdat het perfect aansluit bij de doelgroep en aansluit bij de leerdoelstellingen van de training. We noemen het dan ook de Blended Hostmanship Experience! Het is een onvergetelijke (leer)ervaring.

De Blended Hostmanship Experience bestaat uit de drie onderdelen die allemaal gebaseerd zijn op Teach, Touch & Tech!

Vooraf: Online voorbereidingen (vooraf). De medewerkers ontvangen een persoonlijke digitale uitnodiging met de verwijzing naar een interactieve website waar verschillende opdrachten & inspiratie klaar staan.

Tijdens: De Hostmanship Experience. Na de (online) voorbereiding volgt een training/game van een halve dag op een Landal GreenParks locatie. In subgroepen moet men op zoek naar een bepaalde route over het park en doet op bepaalde plekken op die route interactieve opdrachten in het kader van hostmanship. Deze opdrachten worden aangeboden via een leerapp en geactiveerd door (verstopte) beacons. Beacons zijn kleine apparaatjes die een bluetooth signaal afgeven en zo connectie maken met de app. Ze liggen verstopt op verschillende plekken in het park. Die plekken hebben we speciaal geselecteerd omdat medewerkers daar normaliter veel interactie met gasten hebben!

Na: Na afloop van de Hostmanship Experience krijgt men via de leerapp gedurende 10 weken korte en praktische opdrachten aangeboden: boosters. Boosters zijn korte learning bites die men na een training of face -to -face interventie ontvangt op de werkplek. We noemen dit Boosters om ze het geleerde een boost geven en retentie bevorderen. Na afloop van de face -to -face Hostmanship Experience ontvangen de medewerkers wekelijks een aantal hostmanship boosters, zodat de medewerkers het geleerde écht in de praktijk toepassen.

De Blended Hostmanship Experience is een concreet voorbeeld van een ultieme blended leeroplossing. Je ziet dat alle leervormen sterk met elkaar verbonden zijn en we maken gebruik van een ultieme mix van Teach, Touch & Tech. Daarnaast wordt het leerproces in de praktijk verlengd met een natraject. Wij zijn ervan overtuigd dat er zonder natraject veel minder tot geen leerimpact is!

Zonder natraject geen leerimpact

Het uitblijven van die impact komt vooral door de waan de dag. Wanneer we kijken naar de vergeetcurve is men binnen 2-3 dagen al tot 80% van het geleerde vergeten, en binnen een week is dit opgelopen tot meer dan 90%. In de praktijk zien we het volgende nog te vaak gebeuren: deelnemers hebben een leerzame training gevolgd, inclusief bijhorende voornemen en teamplannen als gevolg en na afloop van de training gaat iedereen gewoon weer aan het werk. Men komt er vervolgens niet aan toe om het geleerde daadwerkelijk toe te passen in de praktijk. Dat is de reden waarom een blend niet succesvol is zonder natraject!

Je kunt nog zulke gave leervormen aanbieden voorafgaand en tijdens de training, wanneer je na afloop niets doet is het effect en de impact van de training in zijn geheel (te) laag.

Juist in het natraject van de blended leeroplossing zien wij tal van mogelijkheden om gebruik te maken van digitale (leer)tools. Met digitale (leer)tools, zoals een leerapp, kun je namelijk laagdrempelig het leren en ontwikkelen blijven stimuleren en de gebruiker blijven prikkelen. Wij geloven in de kracht van herhaling, maar dan wel op een inventieve en vernieuwende manier. Dit noemen we ook wel boost learning!

Er zijn kleine stukjes leercontent die we aanbieden in de werkcontext en maximaal enkele minuten duren noemen we dus Boosters. Boosters bieden we veelal aan met behulp van digitale leertool(s). Op deze manier blijft men op unieke wijze betrokken met interactieve, prikkelende en uitdagende boosters. Men past de stof direct toe in de praktijk en we stimuleren het just in time, just for me & just enough leren.

Tot slot

Wanneer je blended learning toepast en bedenkt hoe je de leerdoelstellingen daadwerkelijk realiseert in de praktijk, dan kom je er snel genoeg achter dat je niet zonder een natraject kunt!

Kop koffie?

We vertellen je graag meer over boost learning en onze ervaringen met het creëren van impactvolle natrajecten!

Neem contact met ons op of stuur een mailtje naar info@t-wise.nl. Tot snel!

Download hier de opgemaakte versie van de wisepaper